Terms and Conditions ข้อตกลงและเงื่อนไข

Terms and Conditions ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ https://ufa800.center/ เว็บตรงที่ไม่ผ่านเอเย่นต์จาก UFABET บทความนี้จะสะท้อนถึงความสำคัญของเอกสารนี้และบางประการที่ผู้ใช้ควรทราบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้ระหว่างคุณ ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ (“คุณ” “ผู้ใช้”หรือ “ของคุณ”) (รวมถึงโดเมนย่อยใด ๆ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขาเอง) หมายถึงบุคคลที่ได้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ หรือใช้งานเว็บไซต์ที่จะต้องปฏิบัตตามเงื่อนไข การใช้งาน https://ufa800.center/ เรียกว่า “เว็บไซต์” “เรา” หรือ “ไซต์” โดยการเข้าใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ และหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์ทันที

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้เรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะประกาศการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์หลังจากแก้ไขข้อกำหนดแล้ว แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ โดยการใช้เว็บไซต์และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้งานที่ยอมรับได้

 1. เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ เว้นแต่ผู้ใช้จะอัปโหลด ถือเป็นทรัพย์สินของ UFA800 บริษัทในเครือของเรา หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหา หมายถึง ข้อความ กราฟิก รูปภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล เค้าโครงหน้า รหัสพื้นฐานและซอฟต์แวร์ และข้อมูลรูปแบบอื่นใดที่สามารถจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏหรือเป็นส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้อัปโหลด การใช้เว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณรับทราบว่าเนื้อหาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในฐานข้อมูล และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์นี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยาย บทบัญญัติหรืออย่างอื่น ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือเครื่องหมายบริการใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของล่วงหน้า
 2. คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
        – ดึงข้อมูล แสดง และดูเนื้อหาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 3. คุณต้องไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท UFA800
 4. คุณรับทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณอาจส่งผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความคิดริเริ่ม และลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่สามารถอัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้
        (ก) เป็นความลับ มีกรรมสิทธิ์ เป็นเท็จ ฉ้อฉล ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ รุกล้ำความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิด ผิดกฎหมาย หรือน่ารังเกียจ
        (ข) อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดความผิดทางอาญา ละเมิดสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือก่อให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ หรือ
        (ค) อาจมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือรูปแบบใด ๆ ของ “สแปม”
 5. คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอมหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของเนื้อหาใด ๆ คุณไม่สามารถอัปโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ลงบนเว็บไซต์ได้

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์ เนื้อหามีความถูกต้อง การใช้เนื้อหาที่คุณให้มานั้นไม่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และจะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลใด ๆ และคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เว็บไซต์ สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดอันเป็นผลมาจากเนื้อหาที่คุณให้มา

ข้อห้ามใช้

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต่อไปนี้

 • ในทางใดทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือรบกวนการใช้งานหรือความเพลิดเพลินของเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
 • ในทางใดทางหนึ่งที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด คุกคาม ข่มขู่ หรือน่ารังเกียจ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งของรัฐบาลที่บังคับใช้ การทำ การส่งผ่าน หรือการจัดเก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

การลงทะเบียน

 • คุณต้องแน่ใจว่ารายละเอียดที่คุณให้ไว้ในการลงทะเบียนหรือในเวลาใดก็ตามนั้นถูกต้องและครบถ้วน
 • คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนโดยการอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เราอาจระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของคุณโดยมีผลทันทีเพื่อวัตถุประสงค์ที่สมเหตุสมผลหรือหากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 • คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนของคุณได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณทำเช่นนั้น คุณจะต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์ทันที การยกเลิกหรือระงับการลงทะเบียนของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายใดๆ

รหัสผ่านและความปลอดภัย

 • เมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ คุณอาจถูกขอให้สร้างรหัสผ่าน ซึ่งคุณควรเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันกับใคร
 • หากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีหรือมีแนวโน้มที่จะมีการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดหรือการละเมิดความปลอดภัย เราอาจขอให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านหรือระงับบัญชีของคุณ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

 • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง เว็บไซต์เหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ UFA800 หรือบริษัทในเครือของเรา
 • เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวและปฏิเสธความรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น
 • การรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความถึงการรับรองใด ๆ ของเว็บไซต์เองหรือของผู้ที่ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้เว็บไซต์ยังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการอ้างอิงนี้ หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดคลิกที่: https://ufa800.money/privacy-policy

ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ บริการ หรือข้อมูลออนไลน์ใดๆ ที่ UFA800 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ( บริการ ) นั้นมีให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” เราไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากข้อบกพร่องและ/หรือข้อบกพร่อง ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับประกัน (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) เกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความถูกต้องของข้อมูล ความเข้ากันได้ และคุณภาพที่น่าพึงพอใจ UFA800 ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์
 • แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์มีความปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาด ไวรัส และมัลแวร์อื่นๆ เราไม่รับประกันหรือรับประกันในเรื่องนั้น และผู้ใช้ทุกคนจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง รวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์ของพวกเขา
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักหรือการไม่มีให้บริการของเว็บไซต์
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกส่วนหนึ่งส่วนใด (หรือทั้งหมด) ของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ ที่มีอยู่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงใช้กับเว็บไซต์เวอร์ชันแก้ไขใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะ
  • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของเราหรือของคุณตามความ
  • เหมาะสมจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริง; หรือ
  • จำกัดหรือยกเว้นหนี้สินใด ๆ ของเราหรือของคุณในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา
 • ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้
  • การสูญเสียทางธุรกิจใดๆ เช่น การสูญเสียผลกำไร รายได้ รายได้ เงินออมที่คาดหวัง ธุรกิจ สัญญา ค่าความนิยม หรือโอกาสทางการค้า
  • การสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ฐานข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ใดๆ
  • การสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ

การทราบถึงและเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ผู้ใช้ควรทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

คุณสามารถติดต่อพนักงาน เพื่อสอบถามข้อสงสัย ทางอีเมลได้ที่ [email protected]

คุณยังไม่เป็นสมาชิกใช่ไหม?
สมัครสมาชิกเลย

หากกดปุ่ม สมัครสมาชิก, ฉันยอมรับว่าฉันอายุมากกว่า 18 ปี และได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข